Wspólnoty Odnowy  Duchu Świętym FIAT i VERBUM zapraszają na Nabożeństwo Wielkanocne - Droga Światła.

Wydarzenie odbędzie się w Parafii NMP Częstochowskiej, Wrocław Zalesie, w dniu 07-05-2024 r. po wieczornej Eucharystii o godz. 18:00.

Informacje zawiera plakat.

Zapraszamy na Drogę Światła, która jest kontynuacją Drogi Krzyżowej. Droga Światła ma swój początek w chwalebnym Wielkanocnym Poranku Zmartwychwstania i stopniowo prowadzi nas do daru Ducha Świętego. Tajemnica Paschy nie wyczerpuje się w bólu krzyża, lecz wypełnia się w chwale Zmartwychwstałego, w radosnym i pełnym nadziei spotkaniu z Żyjącym Panem.

Zaprasza Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Dobra Nowina.

Miejsce i szczegóły spotkania na plakacie.

Zapraszamy na Wieczór Uwielbienia, który odbędzie się 27.04.2024 r. w Twardogórze, w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych - Pl. Piastów 1.

Program Uwielbienia znajduje się na plakacie.

 

 

 

 

Zapraszamy na koncert Gospel Mass, który odbędzie się 21 kwietnia (niedziela) o godz. 18.30 w parafii św. Maksymiliana Kolbego, przy ul. Chorbaczewskiego.

Szczegóły o koncercie zawarte są na plakacie.

 

 

 

 

SYMPOZJUM O UWIELBIENIU
Zaproszenie kierowane szczególnie do liderów uwielbienia.

🔥 Trwa PRZEŁOMOWY czas dla środowiska uwielbienia w Polsce. Uwielbienie w środowiskach charyzmatycznych  jest od dawna obecną i często praktykowaną formą modlitwy i spotkania z Bogiem. Jest ona żywo obecna w Kościele Katolickim i poszukiwana przez wiernych. W wielu kościołach i miejscach w naszym kraju modlitwa ta jest praktykowana *jako przejaw oddolnej inicjatywy świeckich, którzy pragną wielbić Boga w kulturze dziękczynienia i oddawania mu chwały.* Jednocześnie zauważamy sytuację pewnej niespójności, ponieważ brak jest współczesnej literatury, dokumentów czy rzetelnych opracowań na temat pozaliturgicznej modlitwy uwielbienia w Kościele Katolickim, co może rodzić zagubienie i potrzebę doprecyzowania w wielu środowiskach, wspólnotach czy parafiach, czym ta modlitwa jest i jak w jej ramach się poruszać. Dlatego wydaje się, że znaleźliśmy idealny moment na *zainicjowanie dialogu na ten temat, który wyrazi się 15 maja 2024 roku, podczas sympozjum naukowego w Warszawie pod nazwą „Uwielbienie pozaliturgiczne w Kościele Katolickim”.