Zapraszamy na Rekolekcje Uzdrowienia Wewnętrznego z Maryją - TYLKO ON MA KLUCZ.

Rekolekcje pomogą otworzyć się na Bożą łaskę uzdrowienia relacji z najbliższymi, uzdrowienia sytuacji, które mogły się przyczynić do duchowych zranień i traum.

Szczegóły zamieszczone są na plakacie.