Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym FIAT i VERBUM zaprasza na spotkanie - "Zbawcza ofiara Pana Jezusa u proroków Starego Testamentu".

TERMIN: 05.03.2024 r.

MIEJSCE: Parafia NMP Częstochowskiej, Al. Jana Kochanowskiego 11, Wrocław

Plan spotkania zawarty jest na plakacie.