Zapraszamy na Drogę Światła, która jest kontynuacją Drogi Krzyżowej. Droga Światła ma swój początek w chwalebnym Wielkanocnym Poranku Zmartwychwstania i stopniowo prowadzi nas do daru Ducha Świętego. Tajemnica Paschy nie wyczerpuje się w bólu krzyża, lecz wypełnia się w chwale Zmartwychwstałego, w radosnym i pełnym nadziei spotkaniu z Żyjącym Panem.

Zaprasza Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Dobra Nowina.

Miejsce i szczegóły spotkania na plakacie.