W grudniu 2009 odbyło się pierwsze Czuwanie Adwentowe wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w parafii pw. Świętej Rodziny z nowym księdzem koordynatorem. Muzycznie posługiwała Diakonia Uwielbienia Płomień Pański.

W grudniu 2009 Ksiądz Wojciech Jaśkiewicz
został  koordynatorem Odnowy w Duchu
Świętym w Archidiecezji Wrocławskiej.

Ksiądz Wojciech jest proboszczem parafii
NMP Bolesnej na Strachocinie we Wrocławiu
oraz opiekunem Wspólnoty Płomień Pański.

 

W czerwcu 2009 w ramach rekolekcji
dla liderów odbyły się warsztaty:
"Rola odpowiedzialnych w rozwoju
wspólnoty".

Warsztaty były prowadzone przez
Małgorzatę Stułę-Topolską. (Są nagrania)
Tematy konferencji:
Posługa lidera we wspólnocie;
Etapy duchowego rozwoju człowieka;
Etapy rozwoju wspólnoty;
Rozeznawanie indywidualne i wspólnotowe; 
Komunikacja we wspólnocie. 
Miejsce: Kościół Świętego Franciszka z Asyżu.

Nagrania: TUTAJ

30 maja 2009 roku odbyło się kolejne
Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego.
Tym razem Czuwanie było ono dwuetapowe.
Pierwszym etapem był koncert
„Wiatr z wyspy” a po nim została odprawiona Eucharystia w dolnym kościele
Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim.


  Eucharystii przewodniczył  ksiądz biskup
  Andrzej Siemieniewski, a homilię wygłosił
  ksiądz Stanisław Orzechowski "Orzech" 
  Posługę muzyczną podczas Mszy Św. pełniła
  Diakonia Uwielbienia „Płomień Pański”. 


Zdjęcia z Koncertu i Mszy Świętej: TUTAJ a nagrania z Mszy Św.: TUTAJ

  XV Ogólnopolskie Czuwanie
  Odnowy
 odbyło się pod hasłem:
  "Miłość Chrystusa przynagla nas"
  (2 Kor 5,14)

  Piątek był bardzo aktywnym dniem dla   
  Wrocławskich Wspólnot Odnowy, mianowicie
  należały do nas:

  Scenka: "Jak spotkałem Jezusa" - Młodzież
  z DA Wawrzyny
  Eucharystia - Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
  Służba ołtarza
  Pantomima - Młodzież z DA Wawrzyny 

W sobotę pełniliśmy służbę ołtarza a homilię w czasie eucharystii wygłosił ks Stanisław Orzechowski

Zdjęcia: TUTAJ

Dzień Jedności w parafii pw. Świętej
Rodziny odbył się   21 lutego 2009 roku.
Konferencję „O jedności Kościoła według
świętego Pawła” wygłosił ksiądz
Rajmund Pietkiewicz
.
Posługa muzyczna spoczęła na barkach
Diakoni Uwielbienia z "Płomienia Pańskiego"
i "Benedictusa".

„Płomień Pański”  przygotował także agapę (w której wzięło udział ok. 200 osób). Wieczorem odbył się koncert z cyklu „Po strunach idę do Ciebie”   (w wykonaniu DA „Wawrzyny”) oraz zabawa taneczna.

Zdjęcia: TUTAJ a nagrania: TUTAJ