W grudniu 2009 Ksiądz Wojciech Jaśkiewicz
został  koordynatorem Odnowy w Duchu
Świętym w Archidiecezji Wrocławskiej.

Ksiądz Wojciech jest proboszczem parafii
NMP Bolesnej na Strachocinie we Wrocławiu
oraz opiekunem Wspólnoty Płomień Pański.