XV Ogólnopolskie Czuwanie
  Odnowy
 odbyło się pod hasłem:
  "Miłość Chrystusa przynagla nas"
  (2 Kor 5,14)

  Piątek był bardzo aktywnym dniem dla   
  Wrocławskich Wspólnot Odnowy, mianowicie
  należały do nas:

  Scenka: "Jak spotkałem Jezusa" - Młodzież
  z DA Wawrzyny
  Eucharystia - Ks. Bp Andrzej Siemieniewski
  Służba ołtarza
  Pantomima - Młodzież z DA Wawrzyny 

W sobotę pełniliśmy służbę ołtarza a homilię w czasie eucharystii wygłosił ks Stanisław Orzechowski

Zdjęcia: TUTAJ