W dniach 6-13 sierpnia w seminarium duchownym w Łomży odbył się Kurs Formacji Liderów Odnowy w Duchu Świętym prowadzony przez Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym (ICCRS), którego głównym założeniem jest formowanie nowych liderów i umacnianie obecnych. Z naszej diecezji w Kursie wzięły udział 2 osoby ze wspólnot należących do Koordynacji.
Poniżej relacja z tego wydarzenia:

Od 16 lat takie kursy organizowane są przez Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Rzymie i w różnych częściach świata. Misją ICCRS jest służba i promocja Odnowy na całym świecie, pod działaniem Ducha Świętego, w bliskim kontakcie ze Stolicą Apostolską.

Rada ICCRS tworzy 14 przedstawicieli Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej ze wszystkich kontynentów. Jednym z członków Rady ICCRS jest ks. prał. dr Wojciech Nowacki, który był inicjatorem Kursu Formacji Liderów ICCRS w Polsce.

Głównymi prelegentami kursu, który odbył się w Łomży, byli: Michelle Moran (Anglia) – przewodnicząca ICCRS, dk. Christof Hemberger (Niemcy) – członek Rady ICCRS oraz James Alan Murphy (USA) – dyrektor Instytutu Formacji Liderów Międzynarodowej Odnowy Charyzmatycznej.

Na zaproszenie ICCRS odpowiedziały osoby z Odnowy w Duchu Świętym z całej Polski (z archidiecezji: białostockiej, krakowskiej, warszawskiej, wrocławskiej i warmińskiej, z diecezji: bielsko-żywieckiej, bydgoskiej, drohiczyńskiej, elbląskiej, ełckiej, kaliskiej, legnickiej, lubelskiej, łomżyńskiej, rzeszowskiej, siedleckiej, świdnickiej, tarnowskiej, toruńskiej, włocławskiej i zielonogórsko-gorzowskiej) oraz z innych krajów (Anglia, Austria, Belgia, Hiszpania, Łotwa, Niemcy). W kursie wzięło udział ok. 100 osób, które z wielkim zaangażowaniem chłonęły wiedzę i były otwarte na działanie Ducha Świętego. Głównymi punktami programu były codzienna Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu oraz charyzmatyczne uwielbienie. Posługę muzyczną pełnił zespół ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Wieczernik” z Zambrowa, który ubogacał nas swoim śpiewem i pomagał w modlitwie.
Było także dużo nauczania, które obejmowało: elementy teologii Ducha Świętego i Kościoła, podstawy i wizję Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej oraz praktyczną pomoc w spełnianiu posług. Uczestnicy mogli podzielić się swoim doświadczeniem życia w Duchu Świętym oraz ubogacać się doświadczeniem innych. Nie zabrakło także miejsca na refleksję oraz wypoczynek.

Uczestnikom towarzyszyło słowo: „Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy dzięki łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż wiarygodnym ludziom, którzy będą zdolni nauczać też innych” (2 Tm 2,1-2). Słowo to umacnia, a zarazem wskazuje liderom obecnym i przyszłym kierunek działania.

Jednym z głównych przesłań, które rozbrzmiewało podczas głoszonych konferencji, było: „Prawdziwe przywództwo rodzi się w ogniu służby”. Bycie dobrym liderem to oddanie życia za innych, a najlepszym wzorem powinien być dla nas Jezus Chrystus. Zadaniem lidera jest życie tą prawdą i przekazywanie jej innym.
Przewodnicząca ICCRS, Michelle Moran przypomniała także definicję Odnowy Charyzmatycznej, do której odwołuje się papież Franciszek: „Odnowa Charyzmatyczna to strumień łaski dla Kościoła i dla świata”. Musimy być świadomi, że to my jesteśmy tym strumieniem, który płynie przez Kościół i jest przeznaczony dla całego Kościołak katolickiego.

Kurs Formacji Liderów zakończył się modlitwą uwielbienia w katedrze łomżyńskiej, na którą zostały zaproszone wszystkie osoby pragnące wspólnie wielbić Pana.

źródło: diecezja.lomza.pl