20 czerwca 2015 r. w parafii p.w. Świętego Karola Boromeusza we Wrocławiu wstawiennicy zebrali się na ostatnim przed przerwą wakacyjną spotkaniu formacyjnym. Oczywiście nie zabrakło modlitwy wspólnotowej. Od niej jak zawsze rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Marzena Oleś ubogaciła nas dwoma konferencjami w temacie: Powołani do miłości czyli jak harmonijnie kształtować sferę duchową, cielesną, intelektualną i emocjonalną. Zrozumieliśmy na nowo jak ważne jest byśmy dbali o swój rozwój we wszystkich sferach naszego życia.

Nie jest dobrze, jeżeli skoncentrujemy się tylko na jednym wymiarze naszego życia, np. tylko na sferze duchowej bądź tylko na sferze intelektualnej zapominając o pozostałych ważnych sferach – fizycznej, emocjonalne, społecznej itd. Dowiedzieliśmy się co dzieje się z osobą, która nie rozwija się harmonijnie w całym wymiarze swojego człowieczeństwa, która pomija troskę o wzrost we wszystkich dziedzinach swojego życia. Prowadzi to do dysharmonii, różnych ograniczeń, zubożenia, zamknięcia na wszechstronny rozwój, prowadzi to także do cierpienia. Dar naszego człowieczeństwa – jest ogromnym darem Boga. Jesteśmy zobowiązani do tego, aby w tym darze uwielbić naszego Stworzyciela poprzez nieustanne harmonijne kształtowanie każdej sfery naszego życia. Jesteśmy powołani do miłości, także do miłości siebie samych. A prawdziwa miłość siebie troszczy się o rozwój, o to abym był większy każdego dnia, większy w miłości, w myśleniu, w świadomości, w mądrości, w relacjach, w wierze, w modlitwie, w bliskości z Bogiem, w trosce o swoje ciało, o swoje zdrowie, o dobrą kondycję fizyczną, duchową, psychiczną, itd. Niestety często spotykamy się z tym problemem u siebie jak i u ludzi za których się modlimy.

W czasie przerwy obiadowej mieliśmy czas aby porozmawiać, wspólnie podzielić się naszymi refleksjami, myślami i spostrzeżeniami dotyczącymi tego tematu. Nasze przerwy obiadowe – to czas i miejsce na integrację, wspólne rozmowy, dzielenie się doświadczeniem wiary i posługi. To bardzo dobry i potrzebny czas. Czas, w którym jako wstawiennicy radujemy się sobą i umacniamy się świadectwem naszego życia, życia wiarą w Jezusa.

Temat konferencji popołudniowej - Rozwój i dojrzewanie do silnej osobowości - głosił o. Arkadiusz Dąbek . Ojciec pomagał nam zrozumieć co należy robić, jak mamy pracować nad sobą, na co mamy zwracać uwagę, aby ciągle się rozwijać , aby stawać się dojrzałą, odpowiedzialną, silną osobą. Ten temat był pięknym przedłużeniem i kontynuacją tematu, który był wiodący w pierwszej części spotkania.

Nasze spotkanie zakończyliśmy uczestnicząc w Uczcie Eucharystycznej, karmiąc się Jezusem, który jest Słowem i który jest Chlebem Życia.

Bogu niech będą dzięki za to piękne, bogate w treści spotkanie, dzięki naszym Prelegentom i dzięki pięknym sercom posługujących modlitwą wstawienniczą - nieustannie otwartym na miłość Boga , która uzdalnia do miłości człowieka.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Do zobaczenia po przerwie wakacyjnej.

Magdalena Pajączkowska