13 grudnia 2014 w parafii pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu posługujący modlitwą wstawienniczą spotkali się na kolejnym spotkaniu formacyjnym. Tematem wiodącym tym razem była modlitwa pięciu kluczy według Neala Lozano. Na spotkanie złożyły się trzy konferencje, modlitwa wspólnotowa, dyskusja oraz wspólnie przeżyta Eucharystia. Został także odczytany tekst dokumentu Kościoła – list Kongregacji Nauki Wiary z 1985 roku zatytułowany Inde ab aliquot annis podpisany przez jej prefekta kard. J. Ratzingera, byłego papieża Benedykta XVI. Zawiera on normy dotyczące modlitwy o uwolnienie prowadzonej przez osoby świeckie (sub ductu laicorum) nawet w obecności kapłana (etiam praesente sacerdote).

Ksiądz Marek Mekwiński ogólnie omówił nam modlitwę Neala Lozano, na którą składa się pięć kluczy:

  • Zawierzenie Jezusowi nie tylko tej modlitwy, ale całego swojego życia. Oraz wypowiedzenie żalu za to, co było złe: niewłaściwe wybory, ignorowanie dobra, niewierność, odejście od Boga.

  • Przebaczenie. Na podstawie rozmowy (która już jest modlitwą) wypowiadamy kolejne sprawy do przebaczenia konkretnym osobom, także sobie. A wszystko w imię Jezusa.

  • Wyrzeczenie. Także w imię Jezusa wyrzekamy się duchów, które „podczepiając" się pod nasze słabości zwodzą nas, utrudniają, ciągną w dół. Ważne jest nazwanie ich, a także kłamstw, które zakorzeniły się w naszej świadomości i odgradzają nas i od Boga, i od radości życia.

  • Związanie duchów. Osoba posługująca staje w autorytecie Jezusa i związuje duchy, których się wyrzekliśmy.

  • Błogosławieństwo Ojca. W życie w wolności wkraczamy oddani Miłości. Temu, który błogosławi nam w każdej chwili. Błogosławi naszemu powołaniu. Chce nas na tym świecie.

Ksiądz Wojciech Jaśkiewicz również pomagał przybliżyć nam istotę tej modlitwy wstawienniczej i posługi nią, a także ubogacił nas wiedzą i doświadczeniem szczególnie na temat piątego klucza modlitwy Neala Lozano, którym jest – błogosławieństwo Ojca. Nie zabrakło czasu na dyskusję. Zainteresowani wstawiennicy mogli zadawać odpowiedzialnym za spotkanie pytania i dzielić się doświadczeniem swojej posługi.

Bardzo dziękuję kapłanom: ks. Wojciechowi Jaśkiewiczowi, ks. Markowi Mekwińskiemu, wszystkim osobom, które włożyły trud w organizację tego spotkania, jak również wszystkim formującym się w temacie posługi modlitwą wstawienniczą za liczną frekwencję na naszym grudniowym spotkaniu.

Przypominam uczestnikom o zadaniu domowym.
Należy zdobyć, przeczytać i najlepiej mieć w stałym posiadaniu książki :
PRZECIWSTAWIAJCIE SIĘ DIABŁU – Neal Lozano
UWOLNIENIE Z MOCY ZŁEGO – Ks. Tournyol du Clos

Zapraszam na kolejne spotkanie formacyjne, które odbędzie się 14 lutego 2015.
Z Panem Bogiem,
Magdalena Pajączkowska