Wspólnoty Odnowy były zaangażowane w roku 2013/14 w prowadzenie nastepujących kursów Alfa:

  • Od 15.10.2013: Kurs Alfa w par. NMP Matki Pocieszenia, prowadziły: DA Redemptor, wspólnoty: DAR i Obfite Odkupienie

  • Od 21.10.2013: Kurs Ala u Dominikanów, prowadziła wspólnota Galilea

  • Od 2.04.2014: Kurs Alfa w par. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej na Strachocinie, prowadziły wspólnoty: Emaus i On Jest