4 października br. w parafii pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu odbyło się kolejne rozpoczynające nowy rok formacyjny 2014/2015 spotkanie dla posługujących modlitwą wstawienniczą. Na nasze zaproszenie odpowiedziało ponad 70 osób z różnych grup i wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, ale nie tylko.

Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego Jk 5,16 – to był temat konferencji, którą przygotowała Marzena Oleś (Wspólnota Agaliasis). Usłyszeliśmy o tym, jakie cechy powinien posiadać wstawiennik, czyli owy sprawiedliwy, aby jego modlitwa miała tę ogromną moc, o której mówi Słowo Boże i przynosiła błogosławione owoce.

O Mocy modlitwy w imię Jezusa – mówił ks. Wojciech Jaśkiewicz. Dzięki tej konferencji na nowo uświadomiliśmy sobie, co to znaczy tak naprawdę modlić się w imię Jezusa. To znaczy przywoływać żywą, realną obecność Zmartwychwstałego Pana. Pana, który żyje i zbawia nas dzisiaj w Swoim Kościele.

Większą część naszego spotkania poświęciliśmy tematowi Mocy modlitwy uwielbienia. Rozważania na ten temat podzielone był na dwie części. W pierwszej części przygotowanej przez Magdalenę Pajączkowską (Wspólnota Dobra Nowina) przypomnieliśmy sobie czym jest modlitwa uwielbienia Boga, czym się charakteryzuje i dlaczego powinniśmy oddawać chwałę Naszemu Panu. Odkryliśmy jak potężną moc posiada modlitwa chwały. W drugiej części zostaliśmy zaproszeni do obejrzenia i odsłuchania konferencji, którą w czasie rekolekcji w Koszalinie wygłosiła znana świecka charyzmatyczka Maria Vadia. Maria Vadia jest Amerykanką kubańskiego pochodzenia. Zaangażowana jest w posługę i działalność stowarzyszenia Magnificat oraz Katolicką Odnowę Charyzmatyczną. Maria Vadia posługując się fragmentami Pisma Świętego pokazała, że słowa, które wypowiadamy mają moc przemieniania rzeczywistości i niosą ze sobą błogosławieństwo lub przekleństwo. Kiedy spotykają nas ciężkie chwile, trudności, obciążenia, kiedy stawiamy czoło różnym przeciwnościom – uwielbiajmy Jezusa i ogłaszajmy Jego zwycięstwo! Będziemy wtedy naprawdę doświadczać Jego wsparcia, Jego wszechpotężnej miłości, ogromnej mocy Zmartwychwstałego Jezusa! To było główne przesłanie tej konferencji, która nas wstawienników miała na celu zapalić do życia pełnego uwielbienia Boga, do życia, które będzie uwielbieniem Boga, ogłaszaniem zwycięstwa Jezusa!

Oczywiście na naszym spotkaniu pomiędzy głoszonym słowem nie zabrakło spontanicznej modlitwy chwały. Wspólnie, jednogłośnie w Duchu Świętym wysławialiśmy naszego Pana i ogłaszaliśmy zwycięstwo Jego Miłości, także w naszych obecnych problemach! Najpełniej dane nam było to uczynić podczas wspólnej Eucharystii wieńczącej pierwsze w nowy roku formacyjnym spotkanie dla wstawienników.

Bardzo dziękuję kapłanom - ks. Wojciechowi Jaśkiewiczowi, o. Arkadiuszowi Dąbkowi i wszystkim świeckim posługującym, którzy przyczynili się do organizacji tego spotkania. Dziękuję wszystkim „wstawiennikom” za ich gorące serca i gotowość do bezinteresownej służby drugiemu człowiekowi jakim jest ich modlitwa wstawiennicza, okazywanie dobroci i miłości Boga. Wielkie Bóg zapłać!

Uwaga i przypomnienie dla uczestników tego spotkania - proszę pamiętać o zadaniu domowym! Do kolejnego spotkania, które odbędzie się w grudniu staramy się zdobyć i przeczytać książkę: Żyć w uwielbieniu - Bertrand Georges.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich wielbiących Naszego Pana – Jezusa Chrystusa i modlących się za innych w Jego imię!

Magdalena Pajączkowska

Zdjęcia TUTAJ oraz TUTAJ (od 1 do 16 zdjęcia)