8 marca 2014 roku w parafii pw. św. Karola Boromeusza we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie – warsztaty dla posługujących modlitwą wstawienniczą. Na spotkanie złożyły się tym razem: modlitwa wspólnotowa, konferencja o rozeznawaniu i posłudze charyzmatem proroctwa, podsumowanie sprawdzianu z wiedzy o podstawowych prawdach naszej wiary, a także konferencja na temat przebaczenia, które jest podstawą w modlitwie o uzdrowienie wewnętrzne.

Po każdej konferencji były dwa praktyczne ćwiczenia, czyli warsztaty. Pierwsze dotyczyło  przygotowania  do posługi charyzmatem proroctwa, właściwego  rozeznania problemu, który może być źródłem choroby, bólu, cierpienia, blokady, różnego rodzaju lęków z którymi boryka się osoba przychodząca prosić nas o modlitwę. Drugie dotyczyło modlitwy o przebaczenie, które jest kluczem do uzdrowienia wewnętrznego.

Więcej zdjęć TUTAJ.

Bez woli przebaczenia, pochylenia się nad ranami, które nosimy w naszych sercach nieraz przez długie lata, jakże często żywymi, ropiejącymi, zatruwającymi nasze zdrowie duchowe, psychiczne, a co za tym idzie fizyczne i poddania ich Jezusowi, który jako jedyny może je skutecznie opatrzyć, przewiązać i zabliźnić,  nie ma szans na pełne otwarcie się na innych ludzi, a przede wszystkim na przyjęcie życia w obfitości, które przynosi nam każdego dnia nasz umiłowany ZBAWICIEL – JEZUS CHRYSTUS.

Trwając w nieprzebaczeniu blokujemy się przede wszystkim na przyjęcie Bożego przebaczenia, Bożej miłości, na przyjęcie Ducha Świętego, na przyjęcie Jego darów, na przyjęcie daru uzdrowienia!

Nasze spotkanie zakończyliśmy gromadząc się wokół stołu Eucharystycznego, u stóp Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, który uczy nas nieustannego przebaczania, który przychodzi nie po to by nas potępiać, ale po to, by nas zbawić, nie po to by nas osądządzać i karać, ale zawsze przychodzi by nam przebaczać, by skutecznie uzdrawiać nasze zranione serca...

Dziękujemy ks. Arturowi Ćwircie za poprowadzenie dotychczasowych nauczań i warsztatów dla posługujących modlitwą wstawienniczą, które są przede wszystkim owocem jego wieloletniego doświadczenia posługi tym pięknym i jakże potrzebnym ludziom charyzmatem modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne.

Magdalena Pajączkowska
Wspólnota „Dobra Nowina”