22 lutego 2014 r. odbyła się V sesja Szkoły Duchowości Charyzmatycznej (Charyzmatykonu). O modlitwie uwielbienia mówili: ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz (PWT Wroclaw) i Marek Wojciechowski (Wspólnota Galilea).

Slajdy z wykładu ks. dr hab. Rajmunda PietkiewiczaTUTAJ
Reportaż TUTAJ