W dniach 10-11.05.2013 w parafii pw. NMP Bolesnej na Strachocinie (ul. Tatarakowa 1) odbyły się Warsztaty Ewangelizacji Indywidualnej, prowadzone przez Jacka Giełdę, który który od wielu lat prowadzi ewangelizacje uliczne. Składały się z modlitwy, konferencji, wyjścia ewangelizacyjnego i dzielenia się z wyjścia. Uczestnicy przygotowywali się do podjęcia ewangelizacji ulicznej w czasie Kongresu Ewangelizacyjnego w sobotę 15.06.2013 r. miedzy 13.30 a 15.30 na Ostrowiu Tumskim.