Ks. Wojciech Nowacki: Dlaczego Msze święte z modlitwą o uzdrowienie?

We Mszach świętych z modlitwą o uzdrowienie należałoby widzieć bardziej szansę niż zagrożenie. Są one z pewnością wyrazem zdrowego zmysłu wiary ludu Bożego, który właśnie w Eucharystii szuka doświadczenia autentycznego spotkania z Chrystusem jako Zbawicielem i Lekarzem ciał i dusz ludzkich.

Manifestuje się w nich także wiara w działanie Ducha Świętego, który jest obecny nie tylko w samych obrzędach sakramentalnych, lecz – tak jak chce – udziela swoich darów wierzącym dla pożytku całego Kościoła. Jeśli nawet nie jest to wiara pogłębiona i dojrzała, to przecież udział w tych modlitwach sprzyja głoszeniu słowa Bożego i zdrowej doktryny katolickiej.

Poza tym liczne uzdrowienia, które niezaprzeczalnie dokonują się podczas tych modlitw, posiadają wymiar ewangelizacyjny. Jezus objawia w nich swoją chwałę, aby uczniowie w Niego uwierzyli (J 2,11) i z mocą głosili wszystkim Jego Ewangelię.

Msza św. i nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie

Miejsce: Wrocław, parafia pw. św. Michała Archanioła, ul. Prusa 78.

Stały termin: Drugi wtorek miesiąca, g. 18.00

Organizator: Wspólnota Michael

Eucharystia i Nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem i egzorcyzmowaniem wody, soli i oleju

MiejsceWrocław– Księże, kościół pw. MB Wspomożenia Wiernych, ul. Świątnicka 322

Stały termin: ostatni czwartek miesiąca, godz. 18.

Msza św. i nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie

Miejsce: par. NMP Bolesnej we Wrocławiu - Strachocinie przy ul. Tatarakowej 1-3.

Stały termin: Czwartek, raz w miesiącu, g. 18.00

Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie a po niej nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem lub modlitwa wstawiennicza.

Miejsce: Parafiia św. Antoniego z Padwy we Wrocławiu, Al. Jana Kasprowicza 26

Stały termin: ostatni czwartek miesiąca, godz. 18.30

Organizator: Wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna św. Charbela

Prowadzący: Prowadzący: o. Adam Śmiertka

Miejsce: Wrocław, kościół św. Wojciecha - oo. Dominikanie,
pl. Dominikański 2

Stały termin: Pierwszy czwartek miesiąca godz. 18.30 adoracja (kaplica św. Józefa), 19.00 Eucharystia i nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie

Organizator: Wspólnota Galilea

Podkategorie