Misjonarz Miłosierdzia
Ks. Rafał CHWAŁKOWSKI SDS, ust. 2016 r.

Kaplica Portu Lotniczego
Ks. dr Krzysztof JANIAK, tel.: (71) 327-14-00