Ewangelia jest źródłem, które wskazuje nam potrzeby otaczającej nas rzeczywistości. Są obok nas ludzie, którzy odczuwają nie tylko głód chleba, ale też głód bezwarunkowej miłości, dobrego słowa, życzliwości i głód Boga. Takich ludzi wskazał naszej wspólnocie Bóg w Schronisku dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta. Odpowiadając na pragnienie służby, jakie Bóg wlał do naszych serc, zgodnie z Ewangelicznym przesłaniem z (Łk 6,31) i powtarzając za św. Pawłem - „Dopóki czas macie, dobro czyńcie”, rozpoczęliśmy naszą posługę w tym domu.

Jest to miejsce, w którym przebywają mężczyźni nie mający stałego miejsca zamieszkania. Opuszczeni przez swoich najbliższych. W wyniku swoich złych wyborów życiowych nie mogący wrócić do dawnego życia. Ludzie w bardzo różnym przedziale wiekowym, dotknięci ciężkimi chorobami, zmuszeni do znoszenia w pokoju własnych słabości.

Jak nam wyznali nasza obecność tam jest bardzo cenna dla nich. Poza nią staramy się na miarę naszych możliwości wspierać mieszkańców rzeczami materialnymi, które są zewnętrznym przejawem naszej wspólnoty z nimi. Są to ciasta z okazji świąt, uczty agape na zakończenie rekolekcji, własnoręcznie robione kartki świąteczne i inne drobne wyrazy pamięci.

Cudownym darem Pana Boga jest Łaska wspólnego uczestnictwa w Liturgii Kościoła, jak również wydarzeniach kulturalnych tego miejsca.

Kapelan Schroniska, ojciec Krzysztof Wasiuk SS.CC. otacza opieką duszpasterską wszystkich pragnących znaleźć się w dłoniach świętego Brata Alberta.

Ojciec Krzysztof – Sercanin, świadectwem swego kapłaństwa oraz ogromem miłości swego serca, z namaszczeniem Bożym, sprawuje, systematycznie co tydzień i zawsze kiedy zachodzi potrzeba, Tajemnicę Życia Wiecznego, wypełniając pragnienie Chrystusa, by i te dusze odkupione Jego drogocenną krwią mogły być uświęcone pamiątką Jego Paschy.

Jeden Duch Ojca i Syna sprawia, że będąc w Schronisku z naszymi braćmi w wierze na Uczcie Eucharystycznej stajemy się Kościołem. Tworzymy jedno ciało biorąc z tego samego chleba. Po Mszy Świętej dzielimy się Słowem Bożym i świadectwem życia. W jedności krzepimy się pełnością Bożej miłości.

Aby głębiej doświadczyć miłości Chrystusa wyrażonej w męce i śmierci na krzyżu, nasza wspólnota przygotowywała nabożeństwa Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu.

W szczególnych okresach w roku liturgicznym w  Schronisku organizowane są rekolekcje, w których uczestnicząc ofiarujemy swoją pomoc.

Wspólnie przystępujemy do Stołu Pańskiego, by w intencjach mieszkańców spożywać pokarm niebiański i by wzajemnie się wspierać zachowując pamięć naszego odkupienia.

Wydawać by się mogło, że czynimy w tym domu posługę wobec naszych braci, bo pragniemy z nimi być i ich obdarowywać w różnych wymiarach, ale to oni dają nam o wiele więcej. Spotykamy w nich naszego umiłowanego i umęczonego Pana Jezusa.

Niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkich bezdomnych, samotnych i opuszczonych na całym świecie.

Amen.

Aneta Michalik
Lider Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym "Wieczernik"
przy Parafii Matki Bożej Bolesnej