18.12.2021 odbyło się Spotkanie Liderów pod hasłem "Nabierzcie ducha i podnieście głowy!"
Miejsce: Parafia Św. Rodziny ul. Monte Cassino 68 (Kaplica Dom Parafialny)
Część formacyjną poprowadziła Angelika Orzechowska
PLAN SPOTKANIA:
15:00 - Uwielbienie
15:30 - Rozeznanie proroctwa dla Odnowy i dla Wspólnot - Angelika Orzechowska
- prośba o przyniesienie Pisma Św.
- dobrze mieć ze sobą rozeznanie Słowa Proroczego Wj 3, 1- 15 dla swojej Wspólnoty
18:00 - Eucharystia (w Kościele)
18:30 - Agapa ze świątecznym uściskiem.