Odbyło się Seminarium Odnowy Kościoła - była to seria spotkań formacyjnych oparta o listy z Apokalipsy św. Jana.

Czas trwania seminarium: 8 tygodni.

Uczestnicy otrzymali rozważania na każdy dzień oraz materiały wideo z cotygodniową konferencją.

Zaproszone były wszystkie chętne wspólnoty do organizowania tego seminarium włączając w nie animatorów i tworząc grupy dzielenia.

Materiały zostały tak przygotowane, aby można je było łatwo wydrukować i rozdać we wspólnocie.

Udział w Seminarium był bezpłatny, wymagane było posiadanie bezpłatnego konta na www.odnowa.org.

Po udanej rejestracji, zalogowani użytkownicy otrzymali dostęp do materiałów.
Materiały znajdziesz w zakładce Formacja - Seminarium Odnowy Kościoła

PROGRAM SEMINARIUM:

poniedziałki, godz. 19:00

10.05.2021 - TYDZIEŃ WSTĘPNY
Temat: Obrazy Kościoła
Modlitwa: NABOŻEŃSTWO UWIELBIENIA I DZIĘKCZYNIENIA ZA KOŚCIÓŁ

17.05.2021 - TYDZIEŃ 1
Temat: Powrócić do pierwotnej miłości i gorliwości
Ap 2, 1-7 – List do Kościoła w Efezie

24.05.2021 - TYDZIEŃ 2
Temat: Wierność powołaniu pośród próby, ucisków i cierpienia
Ap 2, 8-11 - List do Kościoła w Smyrnie

31.05.2021 - TYDZIEŃ 3
Kompromisy ze „światem”
Ap 2, 12-17 - List do Kościoła w Pergamonie

Modlitwa: NABOŻEŃSTWO PRZEBŁAGANIA ZA GRZECHY KOŚCIOŁA

7.06.2021 - TYDZIEŃ 4
Wiara konsekwentna
Ap 2, 18-29 – List do Kościoła w Tiatyrze

14.06.2021 - TYDZIEŃ 5
Kościół w letargu
Ap 3, 1-6 - List do Kościoła w Sardes

21.06.2021 - TYDZIEŃ 6
W więzach Wspólnoty
Ap 3, 7-13 - List do Kościoła w Filadelfii

Modlitwa: NABOŻEŃSTWO ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH I MODLITWA O WYLANIE DUCHA ŚWIĘTEGO (POSŁANIE)
(Przynosimy świece)

28.06.2021 - TYDZIEŃ 7
Bogactwo Kościoła narzędziem służby
Ap 3, 14-22 - List do Kościoła w Laodycei