W nocy 16 listopada 2019 w szpitalu we Włocławku w wieku 92 lat zmarł śp. bp Bronisław Dembowski. Był jedną z osób, które przeniosły na grunt polski doświadczenie Odnowy Charyzmatycznej. Był wieloletnim Krajowym Duszpasterzem Odnowy w Duchu Świętym, całym sercem zaangażowanym w rozwój tego nurtu łaski w Kościele.