19 stycznia 2019 o godz. 10.00-15.00, Wrocław-Strachocin, ul. Tatarakowa 1, odbyło się spotkanie formacyjne dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą. Spotkanie poprowadziły osoby związane z Kompanią Jonatana. Zaproszenie skierowane zostało do osób pragnące służyć dzieciom i młodzieży. Udział w spotkaniu wpisuje się w budowanie wizji Młodzi-Młodym, projektu powołanego do życia przez Krajowy Zespół Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym. Wizja zakłada zbudowanie wspólnot młodzieżowych w każdej diecezji. Realizacja jej odbywa się na poziomie ewangelizacyjnym i tzw. programie "Towarzyszenia Młodym".