24.06.2017 odbyło się spotkanie formacyjne dla posługujących modlitwą wstawienniczą w parafii pw. św. Karola Boromeusza, ul. Krucza 58; Dom Katechetyczny (wejście od ul. Oficerskiej), które prowadził o. Bogdan Słyś. Tematem były zagrożenia duchowe. Omawiane były takie zagadnienia jak: przyczyny zniewoleń duchowych, jak rozpoznać zniewolenie duchowe, jak pomóc osobie zniewolonej, zalecenia po uwolnieniu.