W sobotę 10 października br. odbyło się pierwsze w tym roku formacyjnym spotkanie osób posługujących modlitwą wstawienniczą.  Jest to już kolejny roczny cykl formacji dla wstawienników wspólnot Odnowy w Duchu Świętym diecezji wrocławskiej. Cykl  rozpoczął się pod hasłem: Wiara i moc. Pierwsza konferencja opatrzona biblijnym tytułem: „Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia" wygłoszona przez Marzenę Oleś oraz towarzyszące jej świadectwo życia Aleksandry Paluch miały pobudzić  uczestników do otwarcia serca na świeży powiew Ducha Świętego oraz rozpalenie na nowo Bożych charyzmatów, które Pan włożył w nasze serca. Główne przesłanie konferencji oraz świadectwa zachęcały do przemiany umysłu przez poddanie go Duchowi Świętemu, ponowne zawierzenie Bogu swojego życia i uczynienie kroku wiary. Wybór życia wiarą zamiast trwanie w lęku, który paraliżuje decyzje i towarzyszące im działania.

Świadectwo życia Oli Paluch – towarzyszące jej, co dzień objawy Bożej mocy i miłości – wywołało ogromne poruszenie wśród  wstawienników i zachęciło wszystkich obecnych do wejścia w nową przestrzeń spotkania z Bogiem, wzywania Ducha Świętego nad swoim życiem po to, by obficie wylewał się na wierzących.

Pierwszą konferencję oraz świadectwo zakończyła modlitwa o wylanie Ducha Świętego na wspólnoty, w których trwamy i działamy oraz prośba o odnowienie osobistych darów i charyzmatów, którymi Bóg każdego ze wstawienników obdarzył.

W popołudniowej części spotkania mogliśmy ubogacić się konferencją z ćwiczeniami ,,Czasy Ducha Świętego. Duch Święty sprawcą nowego narodzenia'', którą poprowadził ks. Wojciech Jaśkiewicz. Niektórzy wstawiennicy dali również piękne, budujące świadectwa o działaniu Pana Boga w ich posłudze i życiu.
Nasze spotkanie jak zawsze zakończyliśmy wspólnym spotkaniem z Jezusem w Eucharystii.

Jako organizatorzy dziękujemy wszystkim przybyłym na to spotkanie wstawiennikom za świadectwo ich wiary i troskę o swój nieustanny duchowy rozwój, aby posługa modlitwy wstawienniczej była odpowiedzialna i coraz bardziej dojrzała.

Kolejne spotkanie formacyjne jest planowane na 12 grudnia, na które już z naszej strony serdecznie zapraszamy!

Marzena Oleś
Magdalena Pajączkowska

Zdjęcia TUTAJ