11 kwietnia 2015 r. w parafii pw. św. Karola Boromeusza w domu katechetycznym odbyło się po raz kolejny spotkanie formacyjne dla posługujących modlitwą  wstawienniczą. Tym razem tematem wiodącym były - nasze  ludzkie uczucia.

W lutym zapoznaliśmy się z Ignacjańskim  rachunkiem sumienia  i  z  rozeznawaniem duchowym, które jest badaniem swojego serca. Mówiliśmy o tym, że nie można rozeznawać duchowo jeżeli najpierw nie weszło się  i nie zapoznało się wcześniej ze światem swoich uczuć, emocji, poruszeń duchowych. Dlatego tym razem przyglądaliśmy się tej sferze naszego życia, która ma duży wpływ na nasze życie duchowe, na nasze samopoczucie, decyzje, relacje, pracę itd.

Spotkanie jak zawsze rozpoczęliśmy modlitwą wspólnotową. Radowaliśmy się obecnością Zmartwychwstałego Pana, radowaliśmy się zwycięstwem Jezusa, Jego największym darem - darem naszego zbawienia.

Do południa wysłuchaliśmy dwóch konferencji.
Ks. Wojciech Jaśkiewicz mówił nam o niskim poczuciu wartości, a doświadczeniu Bożej miłości.
Wiemy dobrze, że mnóstwo problemów psychicznych, duchowych, problemów w relacjach, z jakimi boryka się człowiek ma źródło w niskim poczuciu wartości.

Bardzo cieszymy się, że mogliśmy gościć tym razem p. dr. Wiesławę Stefan – pedagoga, terapeutkę, wykładowcę na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej we Wrocławiu, emerytowaną wykładowcę Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Pani Wiesława Stefan w swojej konferencji przedstawiła nam temat lęków, emocji  i uczuć korzystając ze swojej ogromnej wiedzy i wieloletniego doświadczenia terapeutycznego.

Poznać i zaakceptować świat swoich uczuć – to temat konferencji i ćwiczeń które poprowadził w drugiej, popołudniowej  części spotkania - o. Arkadiusz Dąbek.

Nasze spotkanie zakończyliśmy wspólnie przeżytą Eucharystią.

Dziękujemy Prelegentom za ubogacenie nas swoją wiedzą, doświadczeniem i żywą wiarą.
Dziękujemy wszystkim wstawiennikom wiernie,  systematycznie uczestniczącym w spotkaniach formacyjnych za czas i serce, które wkładają po to, aby ich posługa była coraz bardziej odpowiedzialna, dojrzała i owocna.

Kolejne spotkanie na które już serdecznie zapraszam odbędzie się w czerwcu,

z Panem Bogiem
Magdalena Pajączkowska

Zdjęcia TUTAJ