31 maja 2014 r. w Domu Katechetycznym przy ul Oficerskiej (w parafii p.w. św. Karola Boromeusza) we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie dla posługujących modlitwą wstawienniczą. Na spotkanie złożyły się: cztery katechezy, warsztaty, modlitwa wspólnotowa, Msza święta i adoracja Najświętszego Sakramentu.

Tematem przedpołudniowych katechez było uzdrowienie wewnętrzne. Dlaczego potrzebujemy uzdrowienia wewnętrznego? Były omawiane drogi prowadzące do uzdrowienia, propozycje przygotowania osoby do tego rodzaju modlitwy wstawienniczej i etapy prowadzenia modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne. Katechezami ubogacała nas Marzena Oleś ze Wspólnoty Agaliasis.

W czasie warsztatów trwaliśmy w ciszy słuchając Pana, abyśmy mogli zobaczyć naszą największą przeszkodę na dzień dzisiejszy, która blokuje nas, przeszkadza, najbardziej nas ogranicza, zasmuca  i  zabiera radość serca. Potem modliliśmy się za siebie nawzajem powierzając Panu te nasze trudne sprawy.

W drugiej, popołudniowej części spotkania mogliśmy dużo usłyszeć na temat przebaczenia. Przebaczenia, które jest podstawą uzdrowienia, kluczem do uzdrowienia. Katechezy głosili ks. Wojciech Jaśkiewicz i Arek Marek ze Wspólnoty Kana.

Nasze spotkanie zakończyliśmy Eucharystią i adoracją Najświętszego Sakramentu  z nabożeństwem, które poprowadził ks. Wojciech.

Bardzo dziękuję prelegentom prowadzącym to majowe spotkanie dla wstawienników i oczywiście wszystkim wstawiennikom za uczestnictwo, wspólną modlitwę i  wzajemne ubogacanie.

Kolejne spotkanie planowane jest na wrzesień.

Pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkim wstawiennikom dobrego, wakacyjnego wypoczynku,

z Panem Bogiem,
Magdalena Pajączkowska
Dobra Nowina