Pierwszego lipca odbyło się 
czuwanie modlitewne              
„Oto przychodzę ja sam” 
w parafii św. Karola Boromeusza.
Spotkanie zostało poprowadzone    
przez Siostrę Briege McKenna 
i Ojca Kevina Scallona.

Posługa muzyczna: Diakonia 
Uwielbienia „Płomień Pański”.

  Zdjęcia ze spotkania: TUTAJ