Koordynacja Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej podjęła inicjatywę Krucjaty Modlitwy za Kapłanów. Chcemy naszą modlitwą objąć jak największą liczbę kapłanów naszej diecezji, zaczynając od tych, którzy w szczególny sposób związani są z Odnową Charyzmatyczną.

Zapraszamy do włączenia się w tę modlitwę wszystkich, którzy mają otwarte serca. Wierzymy, że ten modlitewny szturm do nieba przyniesie wielkie owoce w życiu kapłanów otoczonych naszą modlitwą, w rozwoju naszych wspólnot, w ożywieniu wiary i skuteczniejszym głoszeniu Jezusa jako Pana w naszej diecezji.

Dziś modli się 119 osób z 26 wspólnot: Agalliasis, Benedictus, Dar, Dobra Nowina, Dom na Skale, Dzieci Maryi, Emmanuel, Emmanuel Brzeg, Hallelu Jah, Jezusa Miłosiernego, Kana, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Lumen Christi, Magnificat, Mamre, Michael, Nadzieja, Płomień Pański, Podwyższenia Krzyża Świętego, Skała, Verbum, Weronika, Wieczernik, Zgromadzenie sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Źródło.

Modlimy się za:


13-19.07.2021

Bp Andrzej Siemieniewski

Biskup pomocniczy
Archidiecezji Wrocławskiej w latach 2006–2021.

Biskup diecezjalny legnicki od 2021 roku.


20-26.07.2021

Bp o. prof. Jacek Kiciński CMF

Biskup pomocniczy

Archidiecezji Wrocławskiej.


27.07-2.08.2021

Metropolita Senior
Ks. Abp Marian Gołębiewski

Metropolita Wrocławski

w latach 2004-2013.


 3-9.08.2021

Ks. Czesław MAJDA

Proboszcz
w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
Wrocław-Gądów, ul. Horbaczewskiego 20

W parafii spotyka się wspólnota Benedictus.


10-16.08.2021

Ks. Paweł Tomasz KOTKOWSKI

Wikariusz
w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
Wrocław-Gądów, ul. Horbaczewskiego 20

Opiekun wspólnoty Benedictus.


17-23.08.2021

Ks. Bartłomiej RADZIOCH

Wikariusz
w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
Wrocław-Gądów, ul. Horbaczewskiego 20

W parafii spotyka się wspólnota Benedictus.


24-30.08.2021

Ks. Marcin Franciszek KRAWCZYK

Wikariusz
w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego
Wrocław-Gądów, ul. Horbaczewskiego 20

W parafii spotyka się wspólnota Benedictus.

  • codziennie dziesiątek różańca
  • modlimy się o odnowienie łaski sakramentów chrztu, bierzmowania, kapłaństwa
  • na stronie www jest zakładka Krucjata Modlitwy za Kapłanów z informacjami i zdjęciem kapłana, za którego aktualnie się modlimy
  • modlimy się wszyscy przez określony czas za konkretnego księdza, zwykle przez tydzień
  • jeśli jest taka możliwość, można włączyć także inne formy modlitwy, Eucharystię, post, itp.
  • jest możliwość dołączenia lub zawieszenia modlitwy w dowolnym czasie
  • zgłoszenia przyjmowane są przez formularz.

Jeśli chcesz włączyć się w tę modlitwę - zapisz się TUTAJ

Jeśli wcześniej zgłosiłeś się, a teraz chcesz zakończyć udział w modlitwie - kliknij TUTAJ

Oto kapłani, których otoczyliśmy już naszą modlitwą: