Dziś modli się 119 osób z 26 wspólnot: Agalliasis, Benedictus, Dar, Dobra Nowina, Dom na Skale, Dzieci Maryi, Emmanuel, Emmanuel Brzeg, Hallelu Jah, Jezusa Miłosiernego, Kana, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Lumen Christi, Magnificat, Mamre, Michael, Nadzieja, Płomień Pański, Podwyższenia Krzyża Świętego, Skała, Verbum, Weronika, Wieczernik, Zgromadzenie sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Źródło.

Modlimy się za:


8-14.09 2020

Ks. Wojciech Jaśkiewicz

Koordynator duchowny Odnowy w Duchu Świętym
Archidiecezji Wrocławskiej.
Opiekun wspólnoty Emaus
Proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, Wrocław - Strachocin.


15-21.09.2020

Ks. Marek Mekwiński

Proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej
w Bożnowicach (Dekanat Ziębice)

Moderator Wspólnoty Agalliasis.


22-28.09.2020

Ks. Piotr Wawrzynek

Administrator parafii św. Jadwigi Wrocław-Leśnica

Dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji śś. Piotra i Pawła,
Pasterz wspólnoty Dom na Skale.