Dziś modli się 118 osób z 26 wspólnot: Agalliasis, Benedictus, Dar, Dobra Nowina, Dom na Skale, Dzieci Maryi, Emmanuel, Emmanuel Brzeg, Hallelu Jah, Jezusa Miłosiernego, Kana, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Lumen Christi, Magnificat, Mamre, Michael, Nadzieja, Płomień Pański, Podwyższenia Krzyża Świętego, Skała, Verbum, Weronika, Wieczernik, Zgromadzenie sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Źródło.

Modlimy się za:


2-8.06.2020

Ks. Zbigniew SŁOBODECKI

Proboszcz w parafii pw. św. Andrzeja Boboli
Milicz, ul. Spacerowa 2

W parafii spotyka się wspólnota Emmanuel


9-15.06.2020

Ks. Marcin ROBAKOWSKI

Wikariusz w parafii pw. św. Andrzeja Boboli
Milicz, ul. Spacerowa 2
W parafii spotyka się wspólnota Emmanuel


16-22.06.2020

Ks. mgr Zbigniew TOPOLNICKI

Wikariusz w parafii pw. św. Andrzeja Boboli
Milicz, ul. Spacerowa 2
W parafii spotyka się wspólnota Emmanuel


23-29.06.2020

Ks. Michał MIŚKIEWICZ

Wikariusz w parafii pw. św. Andrzeja Boboli
Milicz, ul. Spacerowa 2
W parafii spotyka się wspólnota Emmanuel