Dziś modli się 119 osób z 26 wspólnot: Agalliasis, Benedictus, Dar, Dobra Nowina, Dom na Skale, Dzieci Maryi, Emmanuel, Emmanuel Brzeg, Hallelu Jah, Jezusa Miłosiernego, Kana, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Lumen Christi, Magnificat, Mamre, Michael, Nadzieja, Płomień Pański, Podwyższenia Krzyża Świętego, Skała, Verbum, Weronika, Wieczernik, Zgromadzenie sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Źródło.

Modlimy się za:


13-19.10.2020

Ks. Piotr JAKUBUŚ

Proboszcz w parafii pw. Świętej Rodziny
Wrocław-Sępolno
ul. Monte Cassino 68

W parafii spotyka się Wspólnota Płomień Pański.


20-26.10.2020

Ks. Bartosz MITKIEWICZ

Wikariusz w parafii pw. Świętej Rodziny
Wrocław-Sępolno
ul. Monte Cassino 68

W parafii spotyka się Wspólnota Płomień Pański.


27.10-2.11.2020

Ks. Wojciech JEDNORÓG

Wikariusz w parafii pw. Świętej Rodziny
Wrocław-Sępolno
ul. Monte Cassino 68

W parafii spotyka się Wspólnota Płomień Pański.