Dziś modli się 118 osób z 26 wspólnot: Agalliasis, Benedictus, Dar, Dobra Nowina, Dom na Skale, Dzieci Maryi, Emmanuel, Emmanuel Brzeg, Hallelu Jah, Jezusa Miłosiernego, Kana, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Lumen Christi, Magnificat, Mamre, Michael, Nadzieja, Płomień Pański, Podwyższenia Krzyża Świętego, Wrocław, Skała, Verbum, Weronika, Wieczernik, Zgromadzenie sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Źródło.

Modlimy się za:


14-20.01.2020

Ks. Jakub DEPERAS

Wikariusz
w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
Wrocław-Różanka
ul. Bałkańska 4

W parafii spotyka się wspólnota Wieczernik.


21-27.01.2020

Ks. Piotr FILAS SDS

Proboszcz
w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi
Trzebnica
ul. Jana Pawła II 3

W parafii spotyka się wspólnota Owczarnia


28.01-3.02.2020

Ks. Jacek NOWAK SDS

Wiakariusz
w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi
Trzebnica
ul. Jana Pawła II 3

W parafii spotyka się wspólnota Owczarnia