Dokumenty Kościoła

Odnowa Charyzmatyczna w ogólnym ujęciu

 • Ks. Mariusz Rosik: Arka i Gołębica, Kraków 2019.
 • Babraj Marcin Andrzej (red.), Otrzymacie Jego moc. O Odnowie w Duchu Świętym, Poznań 1986.

 • Gallagher Mansfield Patti, Jakby nowa Pięćdziesiątnica. Początek katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, Warszawa 1993.

 • Hébrard Monique, Charyzmatycy. Zarys historii Odnowy w Duchu Świętym, Kraków 1994.

 • Massabki Charles, Odnowa w Duchu Świętym nadzieją Kościoła, Kraków 1986.

 • O'Connor Edward D., Ruch charyzmatyczny w Kościele Katolickim, Warszawa 1984.

 • Piątkowski Mirosław, Pytania o Odnowę w Duchu Świętym. Katolicka Odnowa Charyzmatyczna w Duchu Świętym w świetle czterech dokumentów z Malines, Kraków 2000.

 • Przyjdź Duchu Święty. Podstawowe dokumenty dotyczące Odnowy w Duchu Świętym w Kościele katolickim, Kraków 1998 [tzw. Dokumenty z Malines: Teologiczne i duszpasterskie wskazówki dotyczące Odnowy Charyzmatycznej w Kościele katolickim; Ekumenizm a Odnowa Charyzmatyczna; Odnowa w Duchu Świętym a służba człowiekowi; Odnowa w Duchu Świętym i moce ciemności; Kult mojego ja i moja wiara].

 • Sapieha Andrzej, Szansa dla Kościoła i dla świata - Odnowa charyzmatyczna w nauczaniu papieskim, „Ecclesiastica. Pismo Urzędowe Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej" 10 (2001) 1-3, 133-146.

 • Suenens Léon J., Nowe Zesłanie Ducha Świętego?, Poznań 1988.

 • Sullivan Francis A., Charyzmaty i Odnowa Charyzmatyczna, Warszawa 1986.

 • Whitehead Charles, Pięćdziesiątnicą trzeba żyć, Kraków 1995. 

Doświadczenie chrztu w Duchu Świętym

 • Komisja Doktrynalna Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej: Chrzest w Duchu Świętym, Wydawnictwo Serafin, 2014
 • Clark Steve, Ochrzczeni w Duchu i dary duchowe. Podstawowe wyjaśnienie kluczowych pojęć i doświadczeń Odnowy Charyzmatycznej, Kraków 1994.

 • McDonnell Kilian - Montague George T., Rozniecanie ognia, Karków 1992.

Charyzmaty i posługa charyzmatyczna

 • Ks. Mariusz Rosik: Dar języków, Serafin 2015
 • Faricy Robert, Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne, Kraków 1993.

 • Forrest Thomas - Prado Flores José H., Jezus Chrystus uzdrowiciel mojej osoby, Łódź 1991.

 • Harris Charles W., Przeciwstawiajcie się diabłu. Wskazówki duszpasterskie do modlitwy o uwolnienie, Wrocław - Kraków 1996.

 • Heron Benedict, Modlitwa o uzdrowienie, Kraków 1992.

 • [Jurczyńska Maria] Siostra Maria od Ducha Świętego, Modlitwa wstawiennicza. Poradnik dla osób służących modlitwą wstawienniczą (szczególnie dotyczy osób duchownych), Łódź 1998.

 • Komisja Doktrynalna. Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, Wskazówki do posługi modlitwą o uzdrowienie, Łódź 2008.

 • Sapieha Andrzej, Modlitwa w językach, "Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym" (2004) 5, s. 59-64.

 • Scanlan Michael - Cirner Randall J., Uwalnianie ze złych mocy. Podstawy chrześcijańskiej walki duchowej, Kraków 1995.

 • Tardif Emilien, Jezus żyje!, Szczecin 1990.

 • Yocum Bruce, Dar proroctwa, Warszawa 1983.

Seminarum Życia w Duchu Świętym

 • Abyście owoc przynosili. Wstęp do Odnowy w Duchu Świętym, Warszawa 1978.

 • Mühlen Heribert, Odnowa w Duchu Świętym. Wdrożenie w podstawowe doświadczenie chrześcijańskie, t. 1-2, Warszawa 1985.

 • Mühlen Heribert, Nowe życie z Bogiem. Wprowadzenie w życie i świadectwo chrześcijańskie, Wrocław - Kraków 1994.

 • Odkrywanie Nowego Życia w Duchu Świętym. Przewodnik uczestnika seminarium Życia w Duchu Świętym, Szczecin 1988 (wyd.2).

 • Prado Flores José H., Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych, Kraków 1993

 • Rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy (REO), cz. A-B, Magdalenka 1984.

 • Kozłowski Józef, Życie w Duchu Świętym. Podręcznik do ewangelizacji i indywidualnych rekolekcji prowadzących do życia w Duchu Świętym, Łódź 1998.

 • Życie w Duchu Świętym. Podręcznik Seminariów dla zespołu prowadzącego ewangelizację, Warszawa 1982.

Prowadzenie grupy modlitewnej

 • Cavnar Jim, Uczestnictwo w spotkaniu modlitewnym, Warszawa 1982.

 • Forrest Thomas, Jak żyć według Ducha, Łódź 1994.

 • Spotkanie z Panem we wspólnocie, Łódź 1994.

 • Suenens Léon J., "Spoczynek w Duchu" kontrowersyjne zjawisko, Kraków 2005

 • lektury formacyjne

Ewangelizacja

Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym

"Skąd brać radość do głoszenia Ewangelii?
Zróbmy ewangelizację, której jeszcze
nie widział nikt!
"
Ks. Krzysztof Krzaczek
redaktor naczelny
Zeszytów Odnowy w Duchu Świętym

Zeszyty Odnowy z pewnością mogą stać się
dla nas inspiracją do poszukiwania coraz
atrakcyjniejszej ewangelizacji i pomocy
w jej organizacji.
I to nie tylko dla wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.

Oficjalne pismo formacyjne Odnowy w Duchu  Świętym,
PRENUMERATA - KLIKNIJ TUTAJ

Istnieje też możliwość wspierania Zeszytów Odnowy w Duchu Świętym:
Wsparcie Patronite https://patronite.pl/budzimy-kosciol
lub
Konto Zeszytów Odnowy
mBank
Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica
Numer Konta: 49 1140 2004 0000 3102 7920 8112
w tytule: darowizna na cele statutowe

Inne lektury: 

1. "Moc uwielbienia" M. Carothers
2. "Modlitwa uwolnienia cz. 1" N. Lozano
3. "Ocalić to co zginęło" N. Hidalgo
4. "Dar języków" ks. M. Rosik
5. "Jezus mówi do Ciebie" S. Young
6. "Biografia Ducha Świętego" M. Miduch
7.  "Wiara z lewej, prawej i Bożej strony" bp G. Ryś

Książki te można m.in. nabyć w księgarni wspólnoty Benedictus,
ul. Horbaczewskiego 20, pon-sob. 17.30-19.00 (oprócz środy),
a w niedziele 10.30-14.00, tel. 502 528 520.

1. "Odbudowana" ks. M. White i T. Corcoran
2. "Lider Franciszek" Ch. Lowney
3. "Biblijni liderzy" o. W. Żmudziński
4. "Jak żyć nadzieją w trudnych czasach" Z. Lityński
5. "Zdrowa wspólnota" Z. Lityński
6. "Prowadzenie spotkania modlitewnego" praca zbiorowa
7. "Nowi ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji" H.Flores

Książki te można m.in. nabyć w księgarni wspólnoty Benedictus,
ul. Horbaczewskiego 20, pon-sob. 17.30-19.00 (oprócz środy),
a w niedziele 10.30-14.00, tel. 502 528 520.