Dokumenty Kościoła

Odnowa Charyzmatyczna w ogólnym ujęciu

 • Ks. Mariusz Rosik: Arka i Gołębica, Kraków 2019.
 • Babraj Marcin Andrzej (red.), Otrzymacie Jego moc. O Odnowie w Duchu Świętym, Poznań 1986.

 • Gallagher Mansfield Patti, Jakby nowa Pięćdziesiątnica. Początek katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, Warszawa 1993.

 • Hébrard Monique, Charyzmatycy. Zarys historii Odnowy w Duchu Świętym, Kraków 1994.

 • Massabki Charles, Odnowa w Duchu Świętym nadzieją Kościoła, Kraków 1986.

 • O'Connor Edward D., Ruch charyzmatyczny w Kościele Katolickim, Warszawa 1984.

 • Piątkowski Mirosław, Pytania o Odnowę w Duchu Świętym. Katolicka Odnowa Charyzmatyczna w Duchu Świętym w świetle czterech dokumentów z Malines, Kraków 2000.

 • Przyjdź Duchu Święty. Podstawowe dokumenty dotyczące Odnowy w Duchu Świętym w Kościele katolickim, Kraków 1998 [tzw. Dokumenty z Malines: Teologiczne i duszpasterskie wskazówki dotyczące Odnowy Charyzmatycznej w Kościele katolickim; Ekumenizm a Odnowa Charyzmatyczna; Odnowa w Duchu Świętym a służba człowiekowi; Odnowa w Duchu Świętym i moce ciemności; Kult mojego ja i moja wiara].

 • Sapieha Andrzej, Szansa dla Kościoła i dla świata - Odnowa charyzmatyczna w nauczaniu papieskim, „Ecclesiastica. Pismo Urzędowe Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej" 10 (2001) 1-3, 133-146.

 • Suenens Léon J., Nowe Zesłanie Ducha Świętego?, Poznań 1988.

 • Sullivan Francis A., Charyzmaty i Odnowa Charyzmatyczna, Warszawa 1986.

 • Whitehead Charles, Pięćdziesiątnicą trzeba żyć, Kraków 1995. 

Doświadczenie chrztu w Duchu Świętym

 • Komisja Doktrynalna Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej: Chrzest w Duchu Świętym, Wydawnictwo Serafin, 2014
 • Clark Steve, Ochrzczeni w Duchu i dary duchowe. Podstawowe wyjaśnienie kluczowych pojęć i doświadczeń Odnowy Charyzmatycznej, Kraków 1994.

 • McDonnell Kilian - Montague George T., Rozniecanie ognia, Karków 1992.

Charyzmaty i posługa charyzmatyczna

 • Ks. Mariusz Rosik: Dar języków, Serafin 2015
 • Faricy Robert, Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne, Kraków 1993.

 • Forrest Thomas - Prado Flores José H., Jezus Chrystus uzdrowiciel mojej osoby, Łódź 1991.

 • Harris Charles W., Przeciwstawiajcie się diabłu. Wskazówki duszpasterskie do modlitwy o uwolnienie, Wrocław - Kraków 1996.

 • Heron Benedict, Modlitwa o uzdrowienie, Kraków 1992.

 • [Jurczyńska Maria] Siostra Maria od Ducha Świętego, Modlitwa wstawiennicza. Poradnik dla osób służących modlitwą wstawienniczą (szczególnie dotyczy osób duchownych), Łódź 1998.

 • Komisja Doktrynalna. Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, Wskazówki do posługi modlitwą o uzdrowienie, Łódź 2008.

 • Sapieha Andrzej, Modlitwa w językach, "Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym" (2004) 5, s. 59-64.

 • Scanlan Michael - Cirner Randall J., Uwalnianie ze złych mocy. Podstawy chrześcijańskiej walki duchowej, Kraków 1995.

 • Tardif Emilien, Jezus żyje!, Szczecin 1990.

 • Yocum Bruce, Dar proroctwa, Warszawa 1983.

Seminarum Życia w Duchu Świętym

 • Abyście owoc przynosili. Wstęp do Odnowy w Duchu Świętym, Warszawa 1978.

 • Mühlen Heribert, Odnowa w Duchu Świętym. Wdrożenie w podstawowe doświadczenie chrześcijańskie, t. 1-2, Warszawa 1985.

 • Mühlen Heribert, Nowe życie z Bogiem. Wprowadzenie w życie i świadectwo chrześcijańskie, Wrocław - Kraków 1994.

 • Odkrywanie Nowego Życia w Duchu Świętym. Przewodnik uczestnika seminarium Życia w Duchu Świętym, Szczecin 1988 (wyd.2).

 • Prado Flores José H., Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych, Kraków 1993

 • Rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy (REO), cz. A-B, Magdalenka 1984.

 • Kozłowski Józef, Życie w Duchu Świętym. Podręcznik do ewangelizacji i indywidualnych rekolekcji prowadzących do życia w Duchu Świętym, Łódź 1998.

 • Życie w Duchu Świętym. Podręcznik Seminariów dla zespołu prowadzącego ewangelizację, Warszawa 1982.

Prowadzenie grupy modlitewnej

 • Cavnar Jim, Uczestnictwo w spotkaniu modlitewnym, Warszawa 1982.

 • Forrest Thomas, Jak żyć według Ducha, Łódź 1994.

 • Spotkanie z Panem we wspólnocie, Łódź 1994.

 • Suenens Léon J., "Spoczynek w Duchu" kontrowersyjne zjawisko, Kraków 2005

 • lektury formacyjne

Ewangelizacja