Królu niebieski,
Pocieszycielu, Duchu Prawdy,
Ty, który jesteś wszędzie
i wszystko wypełniasz,
Skarbnico dóbr i Dawco życia,
Przyjdź, uczyń w nas swe mieszkanie,
Oczyść nas z wszelkiej nieczystości,
Zbaw nasze dusze,
Ty, który jesteś dobry.

Prawosławna modlitwa
św. Efrema
do Ducha Świętego