Przyjdź, Duchu Święty!
Przemień nasze
wewnętrzne napięcie
w święte odprężenie
Przemień nasz niepokój
w kojącą ciszę.
Przemień nasze zatroskanie
w spokojną ufność.
Przemień nasz lęk
w nieugiętą wiarę.
Przemień naszą gorycz
w słodycz Twej łaski.
Przemień mrok naszych serc
w łagodne światło.
Przemień naszą obojętność
w serdeczną życzliwość.
Przemień naszą noc
w Twoje światło.
Przemień zimę naszych dusz
w Twoją wiosnę.
Wyprostuj nasze krzywe drogi.
Wypełnij naszą pustkę.
Pogłębiaj naszą pokorę.
Gaś w nas zmysłowość.
Spraw, abyśmy widzieli siebie tak,
jak Ty nas widzisz,
w prawdzie miłości.
Daj, byśmy mogli poznać Ciebie,
jak to obiecałeś,
i byli szczęśliwi według słowa Twego:
Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą.