Bądź mym oddechem,
Duchu Święty,
abym rozważał to co święte.

Bądź moją siłą,
Duchu Święty,
abym czynił to co święte.

Bądź mym pragnieniem,
Duchu Święty,
abym ukochał to co święte.

Bądź moją mocą,
Duchu Święty,
abym strzegł tego co święte.

Strzeż mnie od złego,
Duchu Święty,
bym nie zatracił tego co święte.

Amen.

Modlitwa św. Augustyna
do Ducha Świętego