Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości
do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu
do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się
zasadami tejże wiary,
o dar rady,
abym we wszystkim
u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa,
aby żadna bojaźń
ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności,
abym zawsze służył
Twojemu Majestatowi
z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej,
aby żadna bojaźń
ani względy ziemskie
nie mogły mnie
od Ciebie oderwać.

Jan Paweł II polecał tę modlitwę młodzieży na spotkaniu przy kościele św. Anny w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Powiedział wtedy: „Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wierni”.