Duchu Święty,
Boski Duchu światła i miłości,
Tobie poświęcam mój rozum,
serce, wolę i całą moją istotę,
teraz i na zawsze.

Spraw, aby mój rozum
był zawsze posłuszny
Twoim natchnieniom
i by odkrywał
Twoją obecność w Kościele,
który Ty nieomylnie prowadzisz.

Niech moje serce zawsze płonie
miłością Boga i bliźniego,
a moja wola niech będzie
zgodna z wolą Bożą,
aby całe moje życie
mogło stać się wiernym
naśladowaniem życia i cnót
naszego Pana i Zbawcy
Jezusa Chrystusa,
któremu niech będzie
cześć i chwała wraz z Ojcem
i Tobą na wieki.
Amen.