JEZUSA MIŁOSIERNEGO
Kiełczów, parafia pw. NMP Różańcowej, ul. Wrocławska 79

Spotkania: czwartki po Mszy Św. o godz. 18:00.

Spotkania rozpoczynają się wspólnotową Mszą Świętą o godzinie 18:00, po Mszy spotkanie modlitewno-formacyjne z rozważaniem Słowa Bożego.
W pierwszą środę msza wotywna o Duchu Świętym  godz. 18.00. W pierwsze czwartki godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu po mszy która jest o godz. 18.00.

 Charakterystyka:

 • Wspólnota liczy ok. 50 osób.

 • W jej ramach funkcjonują:

  • Diakonia pastoralna,

  • Diakonia modlitwy wstawienniczej (Diakonia ta modli się w intencjach kierowanych od wspólnoty,podanych przez telefon i przekazanych)

  • Diakonia muzyczna (oprawa muzyczna Mszy wspólnotowych, adoracji oraz spotkań modlitewnych)

  • Diakonia Osłonowa (grupa osób modli się w int. ks. proboszcza, ks. opiekuna, lidera, diakoni pastoralnej, aby Jezus mocą Najświętszej Krwi chronił nas w Swoich Ranach, od wszelkiego zła, a Matka Miłosierdzia otaczała nas płaszczem miłości)

  • Po seminarium została powołana Diakonia Uwielbienia (każda z osób diakoni trwa w modlitwie wielbienia Pana przynajmniej 15 min. w wybranym dniu tygodnia oraz uczestniczy w Eucharystii w int. uwielbienia Boga w dziełach, które Pan dokonuje we wspólnocie)

 • Spotkania modlitewne mają charakter otwarty.