Spotkanie formacyjne dla posługujących modlitwą wstawienniczą

Chrzest w Duchu Świętym

15.06.2019

Trzebnica,  Parafia św. Bartłomieja i św. Jadwigi Bartłomieja i św. Jadwigi
ul. Jana Pawła II

Rozpoczęcie spotkania godz. 09.00

 • Modlitwa wspólnotowa
 • Jak otwierać się na Ducha Świętego?
  Magdalena Pajączkowska
 • Msza święta

Zakończenie ok. godz. 13.00
Zapisy i informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mocni w Duchu
Płomień Pański

zapraszają na

Warsztaty Modlitwy Wstawienniczej

27 kwietnia, godz. 10:00-20:00

Informacje i zapisy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dom parafialny przy parafii Świętej Rodziny
Wrocław, ul. Monte Cassino 68

koszt: 25 zł (płatne na miejscu)

Spotkanie formacyjne dla posługujących modlitwą wstawienniczą

23.03.2019

Wrocław, parafia św. Karola Boromeusza
dom katechetyczny (wejście od ul. Oficerskiej)

 • 8.00 Msza święta / kościół
 • 9.00 Modlitwa wspólnotowa / dom katechetyczny
  Charyzmaty w posłudze wstawienniczej
  Warsztaty
  Moc uwielbienia i dziękczynienia
  Odwoływanie się do Bożych obietnic
  Świadectwo posługi

Zakończenie ok. godz. 14.00

Prowadzący: ks. Marek Mekwiński
Marzena Oleś, Ola Paluch / Agalliasis

Zapisy i informacje: Magdalena Pajączkowska
506648602 / po godz. 16.00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spotkanie formacyjne dla posługujących modlitwą wstawienniczą

5 kluczy do wolności

12.01.2019
Wrocław, Parafia św. Karola Boromeusza
dom parafialny (wejście od ul. Oficerskiej)

8.00 Msza święta / kościół
9.00 Modlitwa wspólnotowa / dom parafialny dom parafialnyy
9.30 Droga do wolności - Magdalena Pajączkowska / Warsztaty
12.00 Dokument - Posługa Uwalniania - Dorota Piłat
Zakończenie ok. godz. 13.00
Zapisy i informacje: Magdalena Pajączkowska – 506648602 / po godz. 16.00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

To osoby, które zostaną zaproszone przez koordynację Odnowy do tej posługi.
Strona ta ma służyć współpracy, wymianie informacji, wspólnej formacji.

Osobą odpowiedzialną za modlitwę wstawienniczą z ramienia koordynacji jest Magda Pajączkowska.

Informacja z Sekretariatu KZK, dotycząca "aktu przebaczenia Bogu", otrzymana od bpa Andrzeja Czaji i bpa Bronisława Dembowskiego celem przekazania jej wszystkim wspólnotom Odnowy w diecezji,  jest dostępna TUTAJ

 • DAR - Posługujemy modlitwą co drugi czwartek po uprzednim umówieniu się. Tel. kontaktowy Teresa - 605 416 126

 • DOBRA NOWINA - Na modlitwę wstawienniczą należy się zgłosić indywidualnie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 506 648 602 po godz. 16.00, lub po naszym spotkaniu modlitewnym w środę o godz.19.00 w kawiarence domu parafialnego.

 • EMMANUEL w Brzegu - W parafii Miłosierdzia Bożego spotykamy się WE WTORKI na mszy św. o 18.00, bezpośrednio po niej odbywają się spotkania modlitewne, podczas których można skorzystać z modlitwy wstawienniczej. Na modlitwę wstawienniczą można umawiać się indywidualnie - Agata Luby tel. 509293014.

 • JEZUSA MIŁOSIERNEGO - Modlitwą wstawienniczą posługujemy w ostatni wtorek każdego miesiąca. Miejsce - salka parafialna, po Mszy św. godz.18.30. Jeżeli jest potrzeba to po spotkaniu w środę.

 • GALILEA - Dom Uzdrowień (tzn. Diakonia Wstawiennicza) posługuje modlitwą w 1. i 3. czwartek miesiąca od 17:00 do 18:30 oraz podczas Mszy z modlitwą o uzdrowienie w pierwszą sobotę miesiąca
 • GETSEMANI - Trzeba się indywidualnie umówić - kontakt: Kazimiera Barszczewska 669043575

 • MICHAEL - w każdy drugi wtorek miesiąca posługujemy modlitwą wstawienniczą po Mszy Świętej o godzinie 18:00. W trakcie albo po uwielbieniu. Kontakt: Bogusława Walczyk tel. 660 851 786
 • NIEPOKALANA ze  Strzelina - nie mamy ustalonego terminu posługi modlitwy wstawienniczej. Można się na taką modlitwę umówić po spotkaniu modlitewnym, które się odbywa w poniedziałki po Mszy Św. ok. 18.45.

 • OWCZARNIA z Trzebnicy - Posługa modlitwą wstawienniczą odbywa się w każdy poniedziałek po spotkaniu modlitewnym. Osoba odpowiedzialna: Jacek Zaleski (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 • PŁOMIEŃ PAŃSKI - Każdy czwartek w godz. 16:30 - 17:30 w domu katechetycznym w sali nr 15 (począwszy od 11.10.2018), każdy poniedziałek po spotkaniu modlitewnym - w domu katechetycznym w zakrystii. Dodatkowych informacji udziela Kasia - tel 516 652 001.

 • SKAŁA - Oława. Modlitwa wstawiennicza po każdym spotkaniu środowym. Spotkania rozpoczynają się o 19.00.

 • VERBUM -  Wrocław. W środy o godz.19.00. Parafia pw. NMP Wspomożenia Wiernych, ul. Świątnicka 32.

1) W grupach Odnowy w Duchu Świętym modlitwa wstawiennicza podejmowana jest w różnych formach, które zasadniczo można przedstawić jako:

a) Modlitwa o umocnienie

 • Zwykłe powierzanie Panu Bogu ludzkich spraw bez przekazywania świateł Bożych

 • Powierzanie ludzkich spraw z otwarciem na charyzmaty

b) Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne i uwolnienie

 • Zespół modlitwy wstawienniczej indywidualnej posługujący charyzmatami

c) Prowadzenie dużych spotkań z modlitwą o uzdrowienie, ewangelizacje ze spontaniczną modlitwą wstawienniczą z otwarciem na charyzmaty (msze święte, nabożeństwa, czuwania).

2) Kryteria dotyczące osób odpowiedzialnych we Wspólnotach za zespół (diakonię) modlitwy wstawienniczej:

Osoby odpowiedzialne we Wspólnotach za diakonię modlitwy wstawienniczej powinny spełniać wszystkie kryteria dotyczące osób posługujących modlitwą wstawienniczą (punkt 3) oraz ponadto:

 • Mieć przynajmniej trzyletnie doświadczenie w posłudze modlitwy wstawienniczej

 • Mieć dobre rozeznanie duchowe

 • Dążyć do rozwoju poprzez udział w sesjach i rekolekcjach formacyjnych dotyczących posługi modlitwą wstawienniczą

 • Osoba odpowiedzialna za zespół modlitwy wstawienniczej powinna być weryfikowana przez odpowiedzialnych za tą posługę z ramienia koordynacji

 • Mieć doświadczenie w prowadzeniu małej grupy

Posługiwanie w wymiarze diecezjalnym (czuwania, spotkania ewangelizacyjne) wymaga zgody diecezjalnych koordynatorów Odnowy przed rozpoczęciem tego rodzaju posługiwania. Diecezjalni koordynatorzy Odnowy mają prawo w uzasadnionych przypadkach zawiesić posługę modlitwy wstawienniczej w danej grupie.

3) Kryteria dotyczące osób posługujących w diakonii modlitwy wstawienniczej:

 • Być zrównoważona psychicznie

 • Osoba posługująca modlitwą wstawienniczą powinna być wierna modlitwie osobistej

 • Prowadzić życie sakramentalne, żyć w łasce uświęcającej, karmić się Słowem Bożym

 • Regularnie uczestniczyć w spotkaniach swojej Wspólnoty, być przynajmniej rok po Seminarium (lub innych podobnych rekolekcjach ewangelizacyjnych) oraz po sesji o modlitwie wstawienniczej (lub być przygotowana indywidualnie przez kompetentną osobę)

 • Mieć doświadczenie osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałem, który żyje i zbawia w Swoim Kościele

 • Posługę potwierdza (do posługi dopuszcza) lider grupy modlitewnej po konsultacji z odpowiedzialnym za zespół modlitwy wstawienniczej lub gronem animatorów

 • Być posłuszną przełożonym: kapłanowi, liderowi, odpowiedzialnemu za diakonię czy prowadzącemu modlitwę, utrzymywać kontakt z odpowiedzialnymi za posługę

 • Korzystać raz w roku z rekolekcji, sesji formacyjnych

 • Być otwarta na charyzmaty

 • Posiadać dobrowolną gotowość do służby

 • Być gotową do współpracy z innymi

 • W uzasadnionych przypadkach osoba posługująca modlitwą wstawienniczą może zostać odsunięta od posługi lub jej posługa może zostać czasowo zawieszona przez odpowiedzialnego za grupę modlitwy wstawienniczej lub lidera grupy modlitewnej.

4) Cechy, które powinna posiadać osoba posługująca modlitwą wstawienniczą:

 • Pokora i umiejętność słuchania

 • Empatia, cierpliwość i miłość do człowieka

 • Uporządkowane życie duchowe

 • Mocno stać w prawdach wiary, posiadać podstawową znajomość nauki Kościoła, wyczucie zdrowego katolicyzmu, zmysłu kościelnego

 • Posiadać elementarne zrozumienie zasad życia duchowego

 • Rozróżniać podstawowe aspekty modlitwy o uzdrowienie (duchowy, wewnętrzny, fizyczny)

 • Cechować się samokrytycyzmem, gotowością do przyjmowania uwag i korekty, aby chętnie się uczyć również na błędach

 • Być otwartą na rozwój, zdobywanie wiedzy i ciągłe doskonalenie swojej posługi

 • Czytać pomocną literaturę w tym temacie

 • Wymieniać doświadczenia

 • Odznaczać się roztropnością

 • Być odpowiedzialna, słowna i sumienna

5) Osoby posługujące modlitwą wstawienniczą przed każdą posługą:

 • Wspólnie stają na modlitwie przed Panem

 • Proszą o światło, rozeznanie i ochronę

 • Modlą się wzajemnie za siebie