Koordynator:
Agnieszka Rybiałek

Ewangelizacja młodzieży:
Piotr Żółtaniecki (Wspólnota Obfite Odkupienie)
Andrzej Tatarczuk (Wspólnota Magnificat)