To osoby, które zostaną zaproszone przez koordynację Odnowy do tej posługi.

Osoby odpowiedzialne za Diakonię Modlitwy Wstawienniczej z ramienia koordynacji to Magda Pajączkowska i Dorota Piłat (Wspólnota Dobra Nowina).

Zadania diakonii:

  1. Formacja osób posługujących we wspólnotach - nadawanie kierunku, wytycznych
  2. Domy Miłosierdzia - aktywna współpraca
  3. Komunikacja i koordynacja posługi rozeznania i uwolnienia
  4. Rozeznawanie powołanych do posługi modlitwą wstawienniczą