KANA
Wrocław, parafia pw. św. Klemensa Dworzaka, Al. Pracy 26.

Spotkania: czwartek po Mszy św o godz. 18.00 w w parafialnej kawiarence. W każdy trzeci poniedziałek trwamy przed Najświętszym Sakramentem od 18.30-19.30, a potem uczestniczymy we mszy św. w intencji wspólnoty.

Charakterystyka:

  • Spotkania kończą się wspólnym uczestnictwem w parafialnej Mszy Świętej o godz. 19 30. Raz w miesiącu ma miejsce Msza Święta wspólnotowa, na którą zapraszamy parafian i sympatyków grupy.

  • Stali członkowie grupy uczestniczą w czterech grupkach biblijnych.

  • Posiadamy diakonię modlitwy wstawienniczej - modlimy się w intencjach kierowanych do grupy, jak również służymy pomocą podczas Seminarium Odnowy Wiary odpowiadając na zaproszenie innych wspólnot.

  • Posługujemy modlitwą wstawienniczą za kapłanów w tzw. inicjatywie - Margaretki.

  • Grupa współpracuje z Radą Parafialną i czynnie uczestniczy w życiu parafii.

  • W ramach formacji korzystamy z katechez, które głosi nasz opiekun, oraz uczestniczymy w Forum Charyzmatycznym, Sesjach Modlitwy Wstawienniczej organizowanych przez Łódzki Ośrodek Odnowy.