11 października 2012 roku, w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, rozpocznie się ROK WIARY. Będzie trwał do października 2013 r.
Przeczytaj pełny tekst Listu apostolskiego Benedykta XVI

 Odnowienie wiary ma dwa aspekty:

  • osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem
  • przyswojenie sobie treści związanych z wiarą

Ważny jest nowy dynamizm apostolski, nowa ewangelizacja, w Kościele jako właściwym dla tego środowiskiem. Wiara nie jest sprawą prywatną.

Sobór Watykański II podkreślił, że do wszystkich wiernych świeckich odnoszą się słowa „idźcie i nauczajcie”. Wszyscy współuczestniczymy w misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej, przy uznaniu autorytetu pasterskiego biskupów.

Przedsięwzięcia związane z Rokiem Wiary, w których bierzemy czynny udział:

  1. Spotkania modlitewno – katechetyczne dla młodzieży Szczegóły TUTAJ