„Otworzyć podwoje wiary i być solą ziemi”

To hasło roku duszpasterskiego 2012/2013 (od pierwszej niedzieli adwentu do końca roku liturgicznego).

Z Listu Pasterskiego na Adwent 2012 Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, Metropolity Wrocławskiego:

ROK WIARY powinien wyrazić wspólne zobowiązania do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, do jej pogłębienia. Będziemy to czynić poprzez lekturę dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego. Nasz zamysł streszcza hasło roku duszpasterskiego, które brzmi: „Otworzyć podwoje wiary i być solą ziemi”. Na temat wiary mówiliśmy dotychczas w tym liście. Wiarę trzeba przekazywać innym, trzeba się nią dzielić. Ta rola chrześcijanina streszcza się w słowach Chrystusa: „Wy jesteście solą ziemi” – przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie trzeba wiele soli, aby potrawa nabrała smaku. Chodzi o to, abyśmy dawali świadectwo naszej wiary wobec laicyzującego się świata. Najważniejsze jest to, by być solą ziemi. Sól bowiem, jeśli przestanie solić – nie nadaje się do niczego.

Całość listu TUTAJ