NIEPOKALANA
Strzelin, parafia pw. Podwyższenia Świętego Krzyża, ul. Św. Floriana 2

Spotkania: piątek godz. 19.00 w salce katechetycznej na parterze - wejście od ul. Św. Floriana.

    Charakterystyka:

  • Grupa posługuje modlitwą wstawienniczą.

  • Prowadzi ewangelizacje w szkołach i innych parafiach.

  • Organizuje pomoc materialną osobom potrzebującym oraz pomoc w trudnych sytuacjach życiowych -w tym duchowych.

  • Podejmuje adopcję duchową, adopcję serca.

  • Na spotkaniach przeprowadza formacje duchową poprzez katechezy, warsztaty, modlitwę i śpiew.

  • Grupa organizuje coroczne rekolekcje oraz wyjazd dla młodzieży, wielkopostne i adwentowe dni skupienia (Święto Młodzieży) - Góra św. Anny.