Spotkanie księży odpowiedzialnych za ruchy w diecezjach

20 października w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski odbyło się coroczne spotkanie kapłanów odpowiedzialnych za ruchy w poszczególnych diecezjach. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele 27 diecezji. Spotkanie prowadził abp Józef Kupny, odpowiedzialny za ruchy i stowarzyszenia katolickie z ramienia Konferencji Episkopatu Polski. Wprowadzając w spotkanie wyraził wdzięczność księżom za ich posługę wobec ruchów, która wydaje coraz lepsze owoce.

Spotkanie miało trzy części. Najpierw wysłuchano referatu o. Adama Schulza SJ na temat formacji sumienia, jak ją prowadzić, na co zwracać uwagę, aby była ona owocna. Następnie omówiono najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed ruchami w najbliższym czasie oraz przedstawiono sytuację ruchów w poszczególnych diecezjach.

Adam Schulz, ukazując potrzebę życia zgodnie z sumieniem w czasach tak wielkich zmian i zamętu, wskazał na trudności, jakie napotykamy aby być człowiekiem sumienia. Przede wszystkim wielu ludzi straciło zaufanie do swojego sumienia jako głosu prawdy, głosu Bożego. Głos sumienia jest mylony z poglądami, jakie się posiada, lub z uczuciami, jakie towarzyszą naszym czynom. Prelegent zwrócił też uwagę na relatywizację wartości etycznych i brak wierności tym wartościom. Odwołując się do przemówienia Jana Pawła II w Skoczowie sprzed 20 lat ukazał na czym polega życie zgodnie z sumieniem. Co to znaczy być człowiekiem sumienia? Przedstawił też metody pracy z sumieniem, drogi jego rozwoju i formacji.

Wyzwania przed jakimi stoją dziś ruchy

 1. Ożywienie charyzmatów ruchów. Troska o odkrywanie coraz pełniej świeżości i nowości charyzmatów ruchów – do tego wezwał nas rok temu podczas trzeciego światowego spotkania ruchów Ojciec św. Franciszek: „Po pierwsze należy dbać o zachowanie świeżości Waszych charyzmatów, nigdy nie traćcie tej świeżości, świeżości Waszych charyzmatów, zawsze odnawiajcie „pierwotną miłość”…. Jesteście ruchem, zawsze w drodze, zawsze w ruchu, otwarci na niespodziewane działanie Boga będące w harmonii z powołaniem ruchu, czyli charyzmatem założycielskim”.

 2. Zintensyfikowanie formacji osobistej oraz wspólnotowej. W ostatnich 4 latach w ramach Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich koncentrowaliśmy się bardziej na apostolstwie, czego finałem było opracowanie Programu Apostolskiego Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Polsce. Aktualnie trudna sytuacja w świecie i w Kościele przynagla nas do zajęcia się w najbliższym czasie w ruchach formacją. Pierwszym tematem z dziedziny formacji będzie formacja sumienia, której poświęcimy najbliższe Spotkanie Plenarne ORRK.

 3. Troska o rodziny w ruchach i poza ruchami, a więc formacja naszych rodzin oraz apostolat wobec rodzin potrzebujących wokół nas. Z wypowiedzi przedstawicieli poszczególnych diecezji widać wyraźnie ożywienie ruchów rodzinnych oraz poruszanie tematów związanych z rodziną podczas spotkań liderów ruchów w diecezjach.

 4. Młodzież. Ruchy bardzo aktywnie włączyły się przygotowanie Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Mamy nadzieję, że część z młodych uczestniczących w tym Spotkaniu trafi do ruchów, poszukując głębszej formacji i ciekawych propozycji apostolskich. Trzeba odmłodzić ruchy, wyjść ku młodym i ich oczekiwaniom duchowym – zarysowała się potrzeba organizowania przez ruchy specjalnych spotkań dla młodych. Padła również propozycja organizowania w diecezjach kongresów młodzieżowych ruchów.

 5. Ewangelizacja. Cieszy fakt coraz ciekawszych propozycji ewangelizacyjnych proponowanych przez ruchy oraz szkoły ewangelizacji. Ruchy stają się w diecezjach takimi naturalnymi centrami ewangelizacji.

 6. Uchodźcy. Miłość do ubogich musi być mądra, aby była owocna. W ostatnich tygodniach niepokojem napawa nas masowa imigracja uchodźców do Europy. Mamy świadomość, że:

 • trzeba nam pamiętać, że niektóre ruchy międzynarodowe od lat zajmują się pracą z uchodźcami pomagając jako wolontariusze w obozach i różnych ośrodkach dla nich prowadzonych,

 • jeśli chodzi o przyjęcie jakiejś grupy uchodźców u nas w Polsce to szczególnie nam bliski jest los uchodźców – chrześcijan, gdyż są oni podwójne doświadczani: z jednej strony wojna, głód, chaos społeczny i gospodarczy a z drugiej okrutne prześladowanie ich ze strony radykalnych odłamów muzułmanów.

 • ta troska o uchodźców skłania nas ku większej otwartości na Polaków na Wschodzie, którzy ciągle pragną wrócić do Ojczyzny, oni albo ich rodziny.

 1. Wybory oraz zaangażowanie społeczne członków ruchów. Tradycyjnie zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych, nie wskazujemy na jaką partię mają głosować członkowie ruchów, ale podkreślamy, że ma to być partia, która zgodnie z Nauką Społeczna Kościoła, troszczy się o życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz gwarantuje wolność wyznania dla katolików również w życiu publicznym.

 2. Rok Miłosierdzia. Zarówno ruchy, jak i Diecezjalne Rady Ruchów Katolickich przygotowują się bardzo aktywnie do tego, aby przeżyć ten rok intensywnej łaski. Wyrażać się to będzie zarówno w doświadczeniach duchowych, pielgrzymkach, celebracjach liturgicznych, jak również w podejmowaniu czynów miłosierdzia, a czasami całych projektów, co do ducha i ciała przez członków ruchów.

 3. Przyszły rok to również 1050. rocznica Chrztu Polski. Dla nas jest to czas podjęcie na nowo łaski naszego chrztu a wraz z nim powołania człowieka świeckiego.

Spotkanie przebiegało w bardzo życzliwej atmosferze i było bardzo intensywne.

Z Serwisu Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Źródło: www.odnowa.org