Nie zdarzyło się jeszcze nigdy dotąd w historii Odnowy, aby jakiś papież uczestniczył w zlocie tego ruchu. Owszem, zarówno papież Paweł VI, Jan Paweł II jak i Benedykt XVI - papieże, którzy nadali rodzącej się Odnowie zarówno rozmach misyjny jak i oblicze eklezjalne, przyjmowali przedstawicieli jak i całe wspólnoty na audiencjach prywatnych, ogólnych, lub przy różnych innych okazjach. Papież Franciszek jest jednak pierwszym od czasów Pięćdziesiątnicy następcą Piotra, który wziął udział w publicznym spotkaniu zorganizowanym przez katolicką Odnowę. Tematem przewodnim Zgromadzenia było: "Nawróćcie się! Wierzcie! Przyjmijcie Ducha Świętego! (Dz 2, 38-40). Dla Kościoła w wyjściu misyjnym".

Słowa papieża Franciszka do Odnowy TUTAJ
Papież śpiewa z Odnową TUTAJ
Modlitwa w językach nad Ojcem Świętym TUTAJ
Fotomontaż ze zdjęć ze spotkania TUTAJ
Szczegółowa relacja ze zdjęciami na stronie www.franciszkanie.pl TUTAJ
Artykuł o spotkaniu w Gościu Niedzielnym TUTAJ, na stronie Radia Watykańskiego TUTAJ