X sesja Charyzmatykonu: O spoczynku w Duchu Świętym